ประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย