รองอธิบดีกรมการข้าว(นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น)ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  รองอธิบดีกรมการข้าว       (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ให้การต้อนรับ