โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอพาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยมีนายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิด