นิทรรศการของดีอำเภอป่าแดด ปี 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมงานและจัดนิทรรศการงานข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 8 ประจำปี2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย