พิธีเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 ธันวาคม 2560   
นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมีพลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย