เทศกาลข้าวใหม่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 ธันวาคม 2560     นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดเชียงราย  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ