เปลี่ยนต้นข้าวพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00-04.00 น.  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ จำนวน 12 คน  เข้าร่วมเกี่ยวข้าวและเปลี่ยนต้นข้าว จำนวน 3,000 กระถาง ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร