วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเบญจพร ขำรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย