พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  คณะข้าราชการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรานาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน 416(สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย