จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560  จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายร่วมปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย