วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ