พิธีลงนาม MOU การซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU การซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

โดยมีสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานและหน่วยงานภาคีร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย