ประชุมโครงการ 9101

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย