กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(วัดร้องหลอด)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2560 ณ วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย