บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก BLP ตัวแทนจากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

 

เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น เทคโนโลยีการผลิตข้าวญี่ปุ่น อุปสรรคการพัฒนาการส่งเสริมการปลูกข้าวญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย