อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา

อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) และคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560  อธิบดีกรมการข้าว(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) และคณะ  เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ ในเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดเชียงราย และพะเยา  โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ นำท่านอธิบดีและคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ นิทรรศการ แปลงนาอินทรีย์ แปลงเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และโรงสีแปรรูปข้าวอินทรีย์   โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และนักวิชาการเกษตรฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  ให้การต้อนรับ