สัมมนาวิชาการ ณ เมืองบริสเบรน เครือรัฐออสเตรเลีย

นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Science protection plant health ณ เมืองบริสเบรน เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560


นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนางสาวรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Science protection plant health ณ เมืองบริสเบรน เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 โดยได้นำผลงานวิจัยไปนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Biological Control of Rice Blast: A Study Case at Louisiana State University, United State of America