กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ปลูกดอกดาวเรือง  บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่ง  ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช