โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560-ตัดข้าวปน

วันที่ 19 กันยายน 2560   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมตรวจตัดข้าวปน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหล่ายงาว ปี 2560 ณ ตำบลหล่าวงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย