กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(วัดทุ่งพร้าว)

 วันที่ 15 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560  ณ วัดทุ่งพร้าว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย