ฝึกอบรม ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรม Field Study Tour and Annual Workshop of Upland Rice Breeding Demonstration and Extension ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ร่วมกับคณะกองวิจัยและพัฒนาข้าว ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2560