จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1 ล้านไร่) อ.เวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตรและคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1 ล้านไร่) ปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงชัย หมู่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย