กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(วัดสันมะเหม้า)

วันที่18 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560  ณ วัดสันมะเหม้า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย