ติดตามการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย