ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย