โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชการเกษตรชำนาญการ  นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นางสาวเบญจพร ขำรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และคณะ  ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษา ด้านอารักขาข้าว  และร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย