พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

Read more: พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561) และ รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561) ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 27​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร

Read more: กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญหา เจ้าพนักงานการเกษตรชำาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

Read more: ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

ปลูกข้าวแปลงนาสาธิตกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวแปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "ลุ่มน้ำคำ" จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ พลเอกนินนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"พร้อมคณะ

Read more: ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "ลุ่มน้ำคำ" จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)และระบบควบคุมภายใน(ICS)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นางสาวกนกพร มะโนเรือง นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นายเอกชัย สมโพธิ และนายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)และระบบควบคุมภายใน(ICS)เกษตรกรรายใหม่ ปี​ 2561​

Read more: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic...