งานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 9

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561    นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว พันธุ์ กข15 จำนวน 54 ตัวอย่าง  แลพันธุ์ กข6 จำนวน 56 ตัวอย่าง ณ งานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

การประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว พันธุ์ กข15 จำนวน 38 ตัวอย่าง  และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฤดูนาปี 2561

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะ ติดตามงานและตรวจแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ฤดูนาปี 2561 ให้แก่เกษตรกร โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว Gin Conference

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  รองอธิบดีกรมการข้าว           (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ผ่านระบบ Gin Conference ร่วมกับหน่วยงานฯ ในส่วนภูมิภาค โดยนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

Read more: การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว Gin Conference

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามให้คำแนะนำ และตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การปลูกข้าวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้สัมภาษณ์นักข่าว Mr. Sawaki, NNA (Thailand) Co.Ltd (บริษัท เอ็นเอ็นเอ เจแปน คอมปานี ลิมิเต็ต ซึ่งอยู่ในเครือสำนักข่าวเคียวโด) เกี่ยวกับข้าวญี่ปุ่น การวิจัย การผลิต การตลาด และอนาคตของข้าวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงราย และนำสัมภาษณ์เกษตรกรดีเด่นผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่น