จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2

วันที่ 2-5 มีนาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more: จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2

การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา

จัดนิทรรศการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลธารทอง อำเภอพาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นางสาวอุทุมพร โสลา,นางสาวกนกพร มะโนเรือง และนางสาวสุทธิดา นิรันดร์,นายเอกชัย สมโพธิ  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านสันมะแฟน หมู่ 6  ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

ร่วมงานวันตรวจวิเคราะห์ดิน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันตรวจวิเคราะห์ดิน

Read more: ร่วมงานวันตรวจวิเคราะห์ดิน

องคมนตรีติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

Read more: องคมนตรีติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ

จัดนิทรรศการงาน CRRU KASET FAIR 2018

นายอภิชาติ  เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน CRRU KASET FAIR 2018  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561  ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จัดรายการวิทยุกรมประมงพบเกษตรกร จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุกรมประมงพบเกษตรกร เรื่องโครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2560 และปี 2561 ณ สถานีวิทยุกรมประมง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย