ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายพายัพภูเบศร์​ มากกูล นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ และ นางนุจ​รินทร์ จัง​ขันธ์ โก​เมส เด ฟา​เรียส นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ ศูนย์​วิจัย​ข้าว​เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-25 15:15:00

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-20 16:07:56

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-19 16:34:21

อ่านต่อ...

ร่วมการแถลงข่าว การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการแถลงข่าว "การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์ " โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-12 14:39:54

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายกิตติพงศ์ รื่นงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายศดิศ การดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-12 14:18:47

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-05 09:58:42

อ่านต่อ...

งานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมรับชมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-03 08:58:46

อ่านต่อ...

ร่วมงานนวัตกรรมวิถี เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมงานนวัตกรรมวิถี เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-30 16:27:45

อ่านต่อ...

การประชุมจัดทำ Model การทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานในภูมิภาค

นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธาน การประชุมจัดทำ Model การทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานในภูมิภาค สำนักงานวิจัยและส่งเสริมข้าวที่ 7

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-23 14:14:03

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากร

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เดฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-23 14:07:08

อ่านต่อ...

กิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-21 14:06:30

อ่านต่อ...

วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมการข้าว (นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์) เป็นประธาน การจัดงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ณ อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และบุคลากรกรมการข้าว เข้าร่วมพิธี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-17 11:38:41

อ่านต่อ...