ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมจัดทำ Model การทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานในภูมิภาค

นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธาน การประชุมจัดทำ Model การทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานในภูมิภาค สำนักงานวิจัยและส่งเสริมข้าวที่ 7

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-23 14:14:03

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากร

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เดฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-23 14:07:08

อ่านต่อ...

กิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-21 14:06:30

อ่านต่อ...

วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมการข้าว (นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์) เป็นประธาน การจัดงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ณ อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และบุคลากรกรมการข้าว เข้าร่วมพิธี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-17 11:38:41

อ่านต่อ...

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เดฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-16 10:01:39

อ่านต่อ...

การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-15 15:00:18

อ่านต่อ...

การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธาน การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-14 09:13:27

อ่านต่อ...

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมงานและจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-09 10:55:14

อ่านต่อ...

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-09 10:52:06

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-02 15:51:20

อ่านต่อ...

กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-02 15:49:51

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของจังหวัดเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2566 ของจังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-02-23 16:06:09

อ่านต่อ...