ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน CIS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-07-07 14:38:04

อ่านต่อ...

การประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

การประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้กับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว และลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-06-10 09:25:49

อ่านต่อ...

การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงราย

การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-06-09 10:56:53

อ่านต่อ...

การประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดเชียงราย

การประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-06-09 10:49:45

อ่านต่อ...

การจัดนิทรรศการกิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย

การจัดนิทรรศการกิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-05-28 10:16:27

อ่านต่อ...

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ศูนย์ข้าวชุมชนฯ จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ศูนย์ข้าวชุมชนฯ จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-05-17 16:04:02

อ่านต่อ...

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-04-29 12:02:33

อ่านต่อ...

คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าว การเพาะเลี้ยงและทดสอบสารชีวภาพเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าว การเพาะเลี้ยงและทดสอบสารชีวภาพเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-04-28 11:27:42

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนบน

การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนบน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-04-23 11:19:42

อ่านต่อ...
11