ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดเชียงราย

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-12-16 11:05:32

อ่านต่อ...

นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าว ในหัวข้อ “การจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน”

นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าว ในหัวข้อ “การจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-11-16 09:42:06

อ่านต่อ...

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว และคณะลงพื้นที่ฯ จังหวัดเชียงราย

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว และคณะลงพื้นที่ฯ จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-11-05 09:40:21

อ่านต่อ...

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-10-15 08:40:48

อ่านต่อ...

การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2565

การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-10-08 15:27:41

อ่านต่อ...

พิธีมอบโล่รางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีการมอบโล่รางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-09-22 09:52:24

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ขอรับรองข้าว GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ขอรับรองข้าว GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-09-15 16:10:17

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีการส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด

ร่วมพิธีการส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-09-15 16:04:55

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว ( (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

อธิบดีกรมการข้าว ( (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-09-14 13:36:22

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 มล. จำนวน 100 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-08-31 13:54:01

อ่านต่อ...

การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-08-09 10:10:23

อ่านต่อ...

การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2021-07-19 10:13:04

อ่านต่อ...