ข่าวประชาสัมพันธ์


การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ ของเกษตรกรในการผลิตข้าวด้วยเทคนิคเกษตรอัจฉริยะ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ ของเกษตรกรในการผลิตข้าวด้วยเทคนิคเกษตรอัจฉริยะ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-05-16 15:05:32

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-05-11 16:25:09

อ่านต่อ...

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ราย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในแปลงสาธิตของศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-05-11 16:22:47

อ่านต่อ...

คณะนักวิจัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์

คณะนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.ปาริชาติ พรมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการ "การสำรวจนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทยเบื้องต้น"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-28 11:31:07

อ่านต่อ...

กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายพายัพภูเบศร์​ มากกูล นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ และ นางนุจ​รินทร์ จัง​ขันธ์ โก​เมส เด ฟา​เรียส นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ ศูนย์​วิจัย​ข้าว​เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-25 15:15:00

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-20 16:07:56

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-19 16:34:21

อ่านต่อ...

ร่วมการแถลงข่าว การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการแถลงข่าว "การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์ " โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-12 14:39:54

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายกิตติพงศ์ รื่นงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายศดิศ การดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-12 14:18:47

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-05 09:58:42

อ่านต่อ...

งานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมรับชมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-04-03 08:58:46

อ่านต่อ...

ร่วมงานนวัตกรรมวิถี เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมงานนวัตกรรมวิถี เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-03-30 16:27:45

อ่านต่อ...