"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้า    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย"

 


 

        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974   


 


 


>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00-04.00 น.  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ จำนวน 12 คน  เข้าร่วมเกี่ยวข้าวและเปลี่ยนต้นข้าว จำนวน 3,000 กระถาง ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และคณะ ติดตามตรวจตัดข้าวปนแปลงนาในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน และ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 กับผู้จัดการสหกรณ์และเกษตรกรผู้นำ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย จำกัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวเบจญพร ขำรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2561  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  คณะข้าราชการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรานาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน 416(สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560  จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายร่วมปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU การซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2560 ณ วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก BLP ตัวแทนจากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) และคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา

อ่านต่อ

นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Science protection plant health ณ เมืองบริสเบรน เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงวาวี

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ปลูกดอกดาวเรือง  บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่ง  ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามการตรวจตัดข้าวปน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย ณ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วัันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ออกพื้นที่ติดตามการตรวจตัดข้าวปนของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2560    นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการตรวจตัดพันธ์ุข้าวปนของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลต้า

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2560   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมตรวจตัดข้าวปน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหล่ายงาว ปี 2560 ณ ตำบลหล่าวงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

 วันที่ 15 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560  ณ วัดทุ่งพร้าว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรม Field Study Tour and Annual Workshop of Upland Rice Breeding Demonstration and Extension ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ  ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

อ่านต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

อ่านต่อ

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว

อ่านต่อ

การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(สำหรับกลุ่มติดตาม) ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว"  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินและการวินิจฉัยศัตรูข้าว

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว(นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่18 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560  การประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับภาคเหนือ

อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

การอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  การอบรมโครงการนาแปลงใหญ่เดิมปี 2559(สมาชิกไข่ขาว)

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2560  คณะครูและนักเรียนฯ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนางสาวอุรัสยาน์ บูลย์ประมุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ให้บริษัท อาร์ แอนด์ เอ บริการข้อมูล จำกัด เข้าพบและสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การปลูกข้าวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

"สืบตำนาน สานประเพณี ลงแขกดำนา"

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชาวนาผู้จัดทำเมล็ดพันธ์ุข้าว โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ปี 2560 ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายขวัญประชา ปวนสิงห์  เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

  วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สูนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายขวัญประชา ปวนสิงห์

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ปี 2560 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผอ.ศวข.เชียงราย  ร่วมงาน"รวมพลคนแปลงใหญ่/ศพก.เพื่อการบริหารจัดการการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด"

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำคณะฯ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

อ่านต่อ

 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ดำเนินการประเมินสมรรถนะเลือกสรรจ้างเหมาบริการฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

       

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี 2560

>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 9/2560  
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 8/2560
  
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 7/2560
  
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 6/2560
  
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 5/2560
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 4/2560
 
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 3/2560
 
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 2/2560
 
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 1/2560

 


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด