Black Ribbon

           

 

  

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้า    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย"

 


 

        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 

 

>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ข้อมูลเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2559

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย


 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

"สืบตำนาน สานประเพณี ลงแขกดำนา"

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชาวนาผู้จัดทำเมล็ดพันธ์ุข้าว โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ปี 2560 ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายขวัญประชา ปวนสิงห์  เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

  วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สูนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายขวัญประชา ปวนสิงห์

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ปี 2560 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผอ.ศวข.เชียงราย  ร่วมงาน"รวมพลคนแปลงใหญ่/ศพก.เพื่อการบริหารจัดการการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด"

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำคณะฯ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

อ่านต่อ

 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ดำเนินการประเมินสมรรถนะเลือกสรรจ้างเหมาบริการฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ

    นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและพบปะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเยี่ยมชมสวนชาอัสสัม ณ บ้านเกี๋ยง ม.13 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย    

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2560

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ

อ่านต่อ

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  จัดงาน "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

อ่านต่อ

การสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 พ.ศ.2560

อ่านต่อ

พิธีเก็บเกี่ยวข้าว พันธุ์กข14 ณ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

การประชุมทางไกล (Web Conference) เรื่อง "ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3/2560

อ่านต่อ

การประชุมวีดีโอทางไกลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

อ่านต่อ

การประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2559

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตร

อ่านต่อ

ศวข.เชียงราย ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก YAAS (สาธารณารัฐประชาชนจีน) ติดตั้งชุดกับดักแสงไฟอัตโนมัติฯ

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ

การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร การผลิตข้าวอินทรีย์ฯ

อ่านต่อ

คณะทำงานฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ

การประชุมวีดีโอทางไกลในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

อ่านต่อ

การสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.ชร. เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

การฝึกอบรมหลักสูตร การทำนาข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนปี 2560

อ่านต่อ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพเทศบาล และเจ้าหน้าฯ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ เข้าศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข้าวภายใต้ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดสัมมนาวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

การประชุมระบบ Gin Conference การจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านข้าวแบบเบ็ดเสร็จ(Digital & Call Center หมอข้าว)

อ่านต่อ

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  คณะที่ปรึกษากรมการข้าว และสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมและถ่ายทำการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) ประจำปี2560 ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บ้านกล้วย หมู่5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเสื่อมสภาพ จากกลุ่มวิชาการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2558  จำนวน 69,998 กิโลกรัม

อ่านต่อ

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ส่งมอบบอร์ดสื่อเผยแพร่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

อ่านต่อ

นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP)

อ่านต่อ

    นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญงานพิเศษ และนายจรัญ ลือเลิศ พนักงานการเกษตร ร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศพก.บ้านทุ่งกวางใต้ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ข้าวพ่อพอเพียง ให้กับนักเรียนฯ

อ่านต่อ

นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมคณะ  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามแผนการผลิตฯ

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

       

ประกาศเตือนภัย ฤดูนาปี 2560

ฉบับที่ 1

 

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี 2560

>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 2/2560 
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 1/2560

 


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด