ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ทานหาแม่ฟ้าหลวง

Read more

  ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวฯ

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more