"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้า    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย"


>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ข้อมูลเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2559

>>การปูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"

อ่านต่อ

แปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

"วันสาธิตการใช้เทคโนโลยีนิเวศวิศวกรรมในนาข้าวอินทรีย์"

อ่านต่อ

ประชุมแผนงานวิจัยฯ

อ่านต่อ

ประชุมระบบ Gin Conferences

อ่านต่อ

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ จ.เชียงราย

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ จ.น่าน-เชียงราย

อ่านต่อ

เกษียณอายุราชการ ฅนข้าว 2559

อ่านต่อ

การติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ Field Study Tour and Training Workshop of upland rice breeding

อ่านต่อ

ตรวจประเมินแปลง Pre GAP 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธ์ุฯ

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีฯ

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

โครงการพระราชดำริฯ ห้วยหญ้าไซ

อ่านต่อ

ตรวจตัดข้าวปน และให้คำแนะนำการดูแลรักษา

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ

อ่านต่อ

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์งานวิจัย

อ่านต่อ

"ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

อ่านต่อ

กรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว

อ่านต่อ

การเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมถวายพระพร

อ่านต่อ

  ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ทานหาแม่ฟ้าหลวง

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

        

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 7/2559     

> เตือนภัย ครั้งที่ 4 การป้องกันและกำจัด

> เตือนภัย ครั้งที่ 3 การป้องกันและกำจัด

> เตือนภัย ครั้งที่ 2 การป้องกันและกำจัด 

> เตือนภัย ครั้งที่ 1 การป้องกันและกำจัด

 

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


เพลี้ยกระโดดหลังขาว และ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด