"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้า    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย"

 


 

        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974   


  


>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย


 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยนายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร และนายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

 


 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 2-5 มีนาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นางสาวอุทุมพร โสลา,นางสาวกนกพร มะโนเรือง และนางสาวสุทธิดา นิรันดร์,นายเอกชัย สมโพธิ  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านสันมะแฟน หมู่ 6  ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

นายอภิชาติ  เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน CRRU KASET FAIR 2018  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561  ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันตรวจวิเคราะห์ดิน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุกรมประมงพบเกษตรกร เรื่องโครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2560 และปี 2561 ณ สถานีวิทยุกรมประมง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ "ข้าวพ่อพอเพียง"

อ่านต่อ

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ, นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว, และนางสาวกนกพร มะโนเรือง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันเปิดบ้านพานพิท ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ  ตรวจเยียมติดตามผลการดำเนินงานโครงการและมอบสิ่งของพระราชทาน  ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว นักวิชาการเกษตร, นายนพรัตน์ สุขใจ นักวิชาการเกษตร, นางสาวกนกพร มะโนเรือง นักวิชาการเกษตร และ นางสาวช่อผกา ใจนัก นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  และตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ สำรวจการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปรัง ปี 2560/61 และติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ฯ ณ ตำบลสันมะค่า ตำบลป่าแดด ตำบลโรงช้าง อำเภอป่แดด  ตำบลจอมสวรรค์ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน และ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งราชมหาราช ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561)

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร และคณะ สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการส่งเสิรมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเขียงรายสู่สากล (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู) ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 รอบที่ 2

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดประชุมเพื่อสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงใหญ่ นักวิชาการเกษตร นายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร  นายวทัญญู สายสุยา นักวิชาการเกษตร และนายนพรัตน์ สุขใจ นักวิชาการเกษตร  เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดเวทีชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ เข้าร่วมสำรวจข้อมูลและพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์1ล้านไร่ ปี 2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ให้กับเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.)

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว รุ่นที่ 2 ให้กับเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

อ่านต่อ

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ โดยมี นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงรายปีการเพาะปลูก 2560/61 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 ของคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม  สาขาอาชีพทำนา ในการตรวจสอบผลงานของเกษตรกร  โดยมีนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว เป็นประธาน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  รองอธิบดีกรมการข้าว       (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีตักบาตรทำบุญ และแลกของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ ความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ  วิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ โดยมี พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามและเยี่ยมเยือนเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดห้วยโป่ง (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขุนตาล) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยมีนายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิด   

อ่านต่อ

เมื่อวัันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้นางสาวสายพิณ กอบแก้ว  นางสาวมธุรดา มอยนา  และ นางสาวพรรณิภา พยาราช  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ณ  ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมงานและจัดนิทรรศการงานข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 8 ประจำปี2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560    นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมีพลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560      นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ sc.จังหวัดเชียงราย ประชุมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560     นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดเชียงราย  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ปฏิบัติงานติดตามให้คำแนะนำและเก็บตัวอย่างข้าวแปลงสาธิต

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ  สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00-04.00 น.  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ จำนวน 12 คน  เข้าร่วมเกี่ยวข้าวและเปลี่ยนต้นข้าว จำนวน 3,000 กระถาง ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และคณะ ติดตามตรวจตัดข้าวปนแปลงนาในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน และ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 กับผู้จัดการสหกรณ์และเกษตรกรผู้นำ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย จำกัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวเบจญพร ขำรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2561  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  คณะข้าราชการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรานาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน 416(สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560  จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายร่วมปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

        

=> ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง  ฉบับที่ 3/2561
=> ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง  ฉบับที่ 2/2561

=> ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง  ฉบับที่ 1/2561


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด